NAJAVE

Konstrukcija, otpor i propulzija jahti

Kod:
PFS126
Studij/semestar:
  • PTJM-B - 4. semestar
Nositelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
45 30 5
Kompetencije koje se stječu
Upoznavanje broda i osnova njegove konstrukcije (osnovni strukturni elementi, sustavi gradnje, opterećenja, propisi klasifikacijskih društava), stabiliteta, otpora i propulzije, s posebnim naglaskom na primjenu u maloj brodogradnji (jahte, mali brodovi, brodice).
Sadržaj

Cilj kolegija je naučiti studente temeljnim brodograđevnim znanjima i brodograđevnom terminologijom, klasifikacijom brodova, osnovnim brodskim prostorima, glavnim izmjerama, materijalima za gradnju brodova i klasifikacijskim društvima- registrima i njihovim propisima o gradnji brodova, s posebnim naglaskom na HRB. Daju se osnove opterećenja brodske konstrukcije, uzdužne, poprečne i lokalne čvrstoće broda, sustava gradnje broda, uz upoznavanje s konstrukcijskim elementima broda. Pored toga, studentima će se pojasniti osnove stabiliteta broda (poprečni i uzdužni), osnove otpora broda ( sile koje djeluju na brod u plovidbi, vrste gibanja broda, komponente otpora broda i izračun ukupnog otpora te osnove brodske propulzije (vrste propulzije, brodski vijak i izračun propulzije broda), s posebnim osvrtom na male brodove. Kolegijem se stječu temeljna znanja o konstrukciji, stabilitetu, otporu i propulziji manjih plovnih jedinica.

Preporučena literatura

1.   M. Grubišić:Brodske konstrukcije, FSB-zagreb, 1980. 2.   M. Ljubetić: Otpor i propulzija broda, Pomorski fakultet Dubrovnik, 1989. 3.   J. Uršić: Stabilitet broda I, FSB-Zagreb, 1968. 4.   R. Markovina: Predavanja s kolegija Konstrukcija, stabilitet, otpor i propulzija broda (POF BSP, Split, 2006.) i Općenito o brodu (Studij morskog ribarstva, Split, 2006.) 5.   F. Flesch: Različiti projekti malih brodova i jahti, Split, 2002.-2007.

Dopunska literatura

1.   Bosnić, A.: Osnivanje broda, FSB, Zagreb, 1982. 2.   E.Tapper: Introduction to Naval Architecture, Butterworth-Heinemann, Oxford, 2000. 3.   Munroe-Smith: Ships and naval architecture, Institute of Marine Engineers, London, 1997.

Način ocjenjivanja
- Preuzimanje