NAJAVE

Sustavi jahte I

Kod:
PFS226
Studij/semestar:
  • PTJM-B - 2. semestar
Nositelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
30 15 3
Kompetencije koje se stječu
Stečeno znanje i vještine omogućit će svladavanje svih radnih zadataka na operativnoj i upravljačkoj razini. Razumijevanje procesa sustava na jahti, njihovih značajki i izvedbe, te sprega s ostalim sustavima na brodu. Upoznavanje s osnovnim nazivima i pojmovima, te pravilno korištenje istih u praksi.
Sadržaj

Izvedbe propulzijskih sustava na jahtama. Motori s unutarnjim izgaranjem, procesi i radne značajke motora, i plinskih turbina. Pumpe i sustavi cjevovoda, kompresori i ventilatori. Pomoćni sustavi pogona na jahti. Vijčani propulzor i osovinski vod. Upravljanje sa zapovjednog mosta. Sustav kaljuže i balasta. Sustav za pitku vodu. Uređaj za kormilarenje. Rashladni uređaji, klimatizacija i ventilacija. Sustav za tretman sanitarnih otpadnih voda, tretman ulja i zauljene vode (knjiga o uljima), zbrinjavanje otpadaka (knjiga otpadaka). Palubni sustavi. Hidraulički sustavi.

Preporučena literatura

1.   Martinović, D.: Strojarski priručnik za časnike palube, Pomorski fakultet u Rijeci, Rijeka, 2000.

Dopunska literatura

1. Martinović, D.: Brodski strojni sustavi, Pomorski fakultet u Rijeci, Rijeka, 2005. 2. Šestan, A.: Uljna hidraulika i pneumatika, Pomorski fakultet u Rijeci, Rijeka, 2003. 3. Martinović, D.: Brodski rashladni uređaji, Školska knjiga, Zagreb, 1994. 4. Ozretić, V.: Brodski pomoćni strojevi i uređaji, SSM, Split, 2004.

Način ocjenjivanja
- Preuzimanje