NAJAVE

Sustavi jahte II

Kod:
PFS227
Studij/semestar:
  • PTJM-B - 4. semestar
Nositelj/i kolegija:
Izvoditelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
30 15 4
Ishodi učenja

Nakon uspješnog savladavanja kolegija student će moći objasniti osnovne elemente brodskog elektroenergetskog sustava (izvore, razdiobu i trošila električne energije).  Vrednovat će sustave proizvodnje i potrošnje električne energije na plovnim objektima. Vrednovat će sustav električnog poriva. Primijeniti će mjere osobne zaštite pri radu na brodskom elektroenergetskom sustavu.

Kompetencije koje se stječu
Postižu se temeljna znanja iz područja električnih strojeva i električnih mreža
Preduvjeti za upis
Brodska elektrotehnika
Sadržaj

Utjecaj uvjeta broda na električne strojeve i uređaje. Propisi za električne strojeve i uređaje na brodu. Grafički simboli. Podjela brodskih el. mreža. Općenito o principu rada električnih strojeva. Bilanca električne energije. Proizvodnja i razdioba električne energije istosmjerne i izmjenične struje. Brodski kabeli. Električni uređaji u slučaju nužde. Brodski elektromotorni pogoni. Električna propulzija. Tankeri. Toplinski i ostali potrošači el. energije na brodu. Protueksplozivni električni uređaji. Primjena visokog napona na plovilima. Zaštita brodske električne mreže, el. zaštita generatora i motora. Upravljanje pojedinim strojevima i uređajima. Kratki spoj u brodskoj električnoj mreži. Daljinski nadzor i upravljanje pojedinim sustavima.

Preporučena literatura

1. Milković, M., Brodski električni strojevi i uređaji, Sveučilište u Dubrovniku, Dubrovnik, 2005. 2. Krčum M.: Brodski el. strojevi i sustavi, Pomorski fakultet, 2005. –bilješke sa predavanja, web: www.pfst.hr 3. Skalicki, B., Grilec,B.: Električni strojevi i pogoni, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb 2005.

Dopunska literatura

1.   Krčum, M.: Električni strojevi I, Sveučilište u Splitu , Centar za stručne studije, 2009. 2.   Krčum, M.: Električni strojevi II, Sveučilište u Splitu , Centar za stručne studije, 2009. 3.   Vlahinić, I., Električni sistemi plovnih objekata, Fakultet za pomorstvo i saobraćaj, Rijeka, 1988. 4.   HRB – Pravila za tehnički nadzor pomorskih brodova, dio 12.; Hrvatski registar brodova, Split , 1994.

Način ocjenjivanja
- Preuzimanje