NAJAVE

Temeljna sigurnost

Kod:
PFN002-128132
Studij/semestar:
  • PTJM-B - 1. semestar
Nositelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
30 15 2
Ishodi učenja

1.Znati procijeniti postojeće stanje i izabrati najpovoljnije načine za spašavanje i preživljavanje ljudi u opasnosti.

2. Istražiti mogućnosti i temeljito isplanirati postupke u spašavanju.

3.Pravovremeno otkriti moguće opasnosti od požara, pravilno rasporediti protupožarne timove i sredstva, te riješiti teškoće na načine koji jamče najmanju štetu.

4.Sve radove na brodu prilagoditi minimalnim mogućnostima posade i putnika, radi njihove sigurnosti, a stupanj društvene odgovornosti prilagoditi mogućoj praksi.

5. Pravovremeno otkriti moguće negativne pojave, istražiti uzroke i odabrati najpovoljnije načine za njihovo uklanjanje.

Kompetencije koje se stječu
Ovladati temeljnim načelima u borbi za osobno preživljavanje. Prepoznavati moguće opasnosti, procjenjivati kritična stanja i znati poduzimati odgovarajuće mjere u zaštiti ljudskih života u slučajevima opasnosti i događanja pomorskih nezgoda. Određivati prednosti (prioritete) u protupožarnoj zaštiti broda, te otkrivati najpovoljnije načine u postupanju u ovisnosti trenutačnih prilika. Posebnu pozornost posvećivati osobnoj sigurnosti i društvenoj odgovornosti, te dosljedno ispravljati pogreške u organizaciji ovih sustava. Ovladati metodama pružanja prve pomoći. Ne naškoditi pri pružanju prve pomoći. Provjeriti i osigurati mjesto nesreće. Napraviti orijentacijski pregled ozlijeđene ili bolesne osobe i postaviti radnu dijagnozu. Primijeniti neodgodive postupke prve pomoći. Znati kada treba primijeniti reanimaciju. Odrediti prioritete zbrinjavanja ukoliko ima više ozlijeđenih.
Sadržaj

Osobno preživljavanje i sigurnost, načela preživljavanja i SOLAS priručnik za obavljanje vježba. Moguće opasnosti, vježbe i predostrožnost. Požar i potonuće, rasporedi i znaci za nuždu. Napuštanje broda, osobna pripravnost, obveze posade u organizaciji napuštanja plovnog objekta, obveze prema putnicima, sprječavanje panike, spuštanje plovila za spašavanje, ukrcavanje i udaljavanje od plovnog objekta u opasnosti. Plovila za spašavanje i preživljavanje. Osobna sredstva za spašavanje (prsluci, pojasi, hidrotermozaštitna odjela). Preživljavanje na moru, opasnosti, prikladno korištenje sredstava za spašavanje pohranjenih u plovilu. Prijenosni primopredajnici, radarski odgovarači (SART) i EPIRB. Spašavanje helikopterima. Načela protupožarne zaštite, teorija i uvjeti gorenja, gorive tvari, razdioba, otkrivanje i sprječavanje požara. Sustavi za gašenje požara na brodu: voda, pjena, prah, ugljični dioksid i haloni. Protupožarna sredstva i oprema: crijeva, mlaznice, prijenosni aparati, dojavljivači požara i plamena, vatrodojavni vodovi, vatrodojavna stanica, općebrodski uzbunjujući zvučni znak (alarm), protupožarni planovi, rasporedi, postupci, sporazumijevanje, protupožarne ophodnje, uvježbavanja, zaštitne mjere i gašenje. Završna prosudba. Osobna sigurnost i društvena odgovornost. Siguran rad na brodu, prikladni međuljudski odnosi, razumijevanje i prihvaćanje naredba i sposobnost razumijevanja dobivenih dužnosti. Pridržavanje rasporeda i postupaka u nuždi, te mjere opreza za sprječavanje onečišćenja/ zagađenja mora i morskog okoliša. Međuljudski odnosi na brodu, prava, dužnosti, obveze, zapošljavanje, higijena i zdravlje.

Preporučena literatura
  1. Zec. D.: Sigurnost na moru, Pomorski fakultet u Rijeci, Rijeka, 2001.
Način ocjenjivanja
- Preuzimanje