NAJAVE

Elementi plovidbe

Kod:
PFN106-116253
Studij/semestar:
  • PTJM-B - 2. semestar
Nositelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
30 30 3
Kompetencije koje se stječu
Samostalno rješavati jednostavnije zadatke na navigacijskoj karti, te isplanirati putovanje broda u priobalnoj navigaciji.
Sadržaj
Osnovni pojmovi: pomorstvo, pomorski prijevoz, brod, plovidba, putovanje, planiranje pomorskog putovanja, navigacija.
Osnovni elementi navigacije: kurs, azimut, pramčani kut, zemljopisne koordinate.
Čitanje pozicija s karte, ucrtavanje pozicija, crtanje stajnice na kartu (kružnice i udaljenosti).
Opažena pozicija, pozicija u razmaku vremena i zbrojena pozicija.
Instrumenti i pomagala u navigaciji; kompas (greške i ispravljanje).
Pomorske karte i priručnici, čitanje i ispravljanje navigacijskih karata.
Planiranje pomorskog putovanja i izrada plana putovanja.
Elektronički navigacijski uređaji i sustavi: brzinomjeri, dubinomjeri, amagnetski kompasi, GPS/DGPS, radari, ARPA radari, AIS, ECDIS.
Metode astronomske navigacije; sekstant, kronometar, nautički godišnjak.
Osnovni pojmovi u meteorologiji, meteorološka izvješča.
Pravila za izbjegavanje sudara na moru.
Osnovni tehnike rukovanja brodom; privez, odvez, sidrenje; manevriranje u nuždi.
Postupci spašavanja na moru i djelovanja u nuždi; poruke hitnosti, pogibelji i sigurnosti; WWNWS; GMDSS.
Držanje straže na mostu. Brodski dnevnik.
Preporučena literatura
  1. Z.Lušić, Elementi plovidbe-predavanja, Split, 2014.
  2. Radulić, R.: Stručna praksa (vježbe), Sveučilište u Zadru, Zadar, 2009.
  3. Buljan, I.: Poznavanje broda i plovidbe, Školska knjiga, Zagreb, 1978
Dopunska literatura
1. Simović, A.: Terestrička navigacija, Školska knjiga, Zagreb, 2001.
2. Simović, A.: Elektronička navigacija, Školska knjiga, Zagreb, 2000.
3. Simović, A. I.: Navigacijska meteorologija, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
4. Radulić, R. Manevriranje brodom, Profil, Zagreb, 2001.
5. Bilić, M.: Komunikacije u GMDSS, Pomorski fakultet, Split, 1996.
Način ocjenjivanja
- Preuzimanje