NAJAVE

Poznavanje broda i tereta

Kod:
PFN317
Studij/semestar:
  • PTJM-B - 1. semestar
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
30 0 2
Ishodi učenja

Prepoznati karakteristike različitih tipova brodova.
Upoznati se s opremom broda, a posebno s opremom za spašavanje i zaštitu od požara.
Objasniti osnovne pojmove iz područja brodske konstrukcije, i brodskog stabiliteta.
Upoznati se sa različitim vrstama tereta koji se prijevoze morem, te način njihovog slaganja i učvršćivanja na brodu.
Steći temeljna znanja o relevantnim međunarodnim i nacionalnim propisima koji se odnose na zaštitu okoliša , zaštitu ljudskih života, držanju straže na brodu, Pomorskim propisima i Pravilima pomorskog registra brodova.

Sadržaj

1.    Vrste brodova - podjela i osnovna obilježja različitih tipova brodova.
2.    Konstrukcija broda - Dimenzije broda, naprezanje broda, brodska struktura, oznake, oprema, za manipulaciju sa teretom, sidrena oprema, oprema za spašavanje.
3.    Zadržavanje sposobnosti broda za plovidbu - Stabilnost broda, deplasman, uzgon, FWA, statička stabilnost, početna stabilnost, kut nagiba, krivulja statičke stabilnosti, pomak sustavnog težišta, slobodne površine, trim, itd.
4.    Nadzor nad ukrcajem, slaganjem, učvršćivanjem i iskrcajem tereta te skrb o teretu tijekom prijevoza. Razne vrste tereta – tekući, plinovi, kemikalije, kontejnerski teret, rasuti teret, žitarice kao rasuti tereti, opasni tereti, teški tereti, palubni teret.
5.    Račun tereta i plan rasporeda tereta.
6.    Upoznavanje sa zahtjevima sprječavanja onečišćenja - MARPOl 73/78; Postupci pri sprječavanju onečišćenja i pripadajuća oprema. Oprema za sprječavanje onečišćenja, SMPEP, SOPEP.
7.    Upoznavanje s relevantnim međunarodnim i nacionalnim propisima - IMO konvencijama, Međunarodna konvencija o teretnim vodenim linijama, SOLAS – Međunarodna konvencija o sigurnosti Ijudskih života na moru, STCW - Međunarodna konvencija o standardima uvježbavanja, stjecanja ovlaštenja i držanja straže, ITU Radio regulations, STP ships Agrrement, 1971., Pomorski zakonik, Pravilnik o držanju straže, Pravila Hrvatskog registra brodova, itd.

Preporučena literatura

Belamarić G., Poznavanje broda i tereta -predavanja, Split, 2012..
Radulić, R.: Stručna praksa, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2009
Belamarić G., Tereti u pomorskom prometu -predavanja, Split, 2012.
Buljan I., Stabilnost broda – usmjereno obrazovanje, ŠK, Zagreb, 1980.
Buljan I., Krcanje i slaganje tereta – usmjereno obrazovanje, ŠK, Zagreb, 1980.

Dopunska literatura

1.Buljan, I.: Poznavanje broda i plovidbe, ŠK,  Zagreb, 1978.
2.The Best Seamanship, A Guide to Desk Skills, IMMAJ, 2006.

Način ocjenjivanja
- Preuzimanje