NAJAVE

Njemački jezik III

Kod:
PFP108
Studij/semestar:
  • PTJM-B - 3. semestar
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
15 15 2
Ishodi učenja

Studenti će analizirati realne pogodbene rečenice i svladati vještinu izricanja pogodbe, mogućnosti i želje zavisno složenim realnim pogodbenim rečenicama.
Interpretiratii će osnovne pojmove iz pomorskog prava, pravila sigurne plovidbe, osnova navigacije te analizirati kraće tekstove na njemačkom jeziku koji sadrže stručni vokabular.
Studenti će sastaviti svoj životopis na njemačkom jeziku, kao i popratnu zamolbu.

Kompetencije koje se stječu
Cilj nastave studijskog predmeta NJEMAČKI JEZIK II. jest da studenti unaprijede svoje poznavanje osnovnih jezičnih struktura iz područja gramatike i sintakse, te da usvoje osnovne pojmove vezane uz poslovanje marina, održavanje brodica, osnovnu brodsku opremu i navigaciju, te prezentaciju turističkih sadržaja Županije splitsko – dalmatinske, te dijelom Dubrovačko – neretvanske, Zadarsko - kninske i Šibensko – kninske županije. Nastava se izvodi izravnim pristupom, uz što ranije aktivno sudjelovanje studenata, kako bi u što kraćem roku ovladali osnovama njemačkoga pomorskog jezika. Program se sastoji od nastavnih jedinica koje sadrže jezični korpus, gramatičke strukture, gramatičke i prijevodne vježbe, te vježbe komunikacije.
Sadržaj

Povijest pomorstva, brodska dokumentacija, lučke formalnosti, nautičke pristojbe, održavanje brodova

Preporučena literatura

Themen Neu 1, Kursbuch, Max Hueber Verlag

Dopunska literatura

Boote Magazin; Axel Bark, Segelführerschein, Verlag Delius Klasing + Co; SEEMANNSCHAFT (erster Teil) ; Transpress VEB Verlag für Verkehrswesen, Berlin

Način ocjenjivanja
- Preuzimanje