NAJAVE

Talijanski jezik V

Kod:
PFP183
Studij/semestar:
  • PTJM-B - 5. semestar
Nositelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
15 15 2
Kompetencije koje se stječu
Nakon položenog ispita iz kolegija Talijanski jezik V student će na talijanskom jeziku uporabom termina pomorskog talijanskog: 1) razlikovati dijelove plovila i njihove opr eme 2) opisati princip rada različitih vrsta brodskih pogona 3) opisati tehnike manevriranja brodom kod pristajanja, napuštanja veza, sidrenja 4) komentirati postupke u izvanrednim okolnostima 5) objasniti mjere predostrožnosti u slučaju plovidbe u nepovol jnim vremenskim uvjetima 6) objasniti pravila o izbjegavanju sudara na moru 7) razumjeti meteorološko izvješće i prognozu
Sadržaj
Svladavanje komunikacijskih vještina na talijanskom jeziku potrebnih studentima u budućem radnom okruženju.
Razvijanje vještine govora, slušanja, čitanja, razumijevanja i pisanja. Usvajanje i unaprjeđivanje relevantnih elemenata gramatike i vladanja posebnim
registrima pomorskog talijanskog. Osposobljenost za samostalno istraživanje, izvješćivanje, prezentiranje (usmeno i pismeno) i raspravu o temama predavanja i vježbi.

 

Preporučena literatura

1. Guglielmi, F., (2007) Guida al Diporto Nautico

Dopunska literatura
Internet izvori: http://www.nautica.it ; http://www.guardiacostiera.it/diporto/ ; "Barche a Motore, "Forza 7", "Corriere Adriatico"," Nautica"," "Italia sul Mare", "Mondo Sommerso", "Vela e Motore, Motonautica" , RAI
RadiotelevisioneItaliana.

 

Način ocjenjivanja
- Preuzimanje