NAJAVE

Talijanski jezik VI

Kod:
PFP186
Studij/semestar:
  • PTJM-B - 6. semestar
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
15 15 2
Kompetencije koje se stječu
Nakon položenog ispita iz kolegija Talijanski jezik V student će na talijanskom jeziku uporabom termina pomorskog talijanskog: 1) razlikovati dijelove plovila i njihove opr eme 2) opisati princip rada različitih vrsta brodskih pogona 3) opisati tehnike manevriranja brodom kod pristajanja, napuštanja veza, sidrenja 4) komentirati postupke u izvanrednim okolnostima 5) objasniti mjere predostrožnosti u slučaju plovidbe u nepovol jnim vremenskim uvjetima 6) objasniti pravila o izbjegavanju sudara na moru 7) razumjeti meteorološko izvješće i prognozu
Način ocjenjivanja
- Preuzimanje