NAJAVE

Njemački jezik V

Kod:
PFP109
Studij/semestar:
  • PTJM-B - 5. semestar
Nositelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
15 15 2
Kompetencije koje se stječu
Studenti će interpretirati irealne pogodbene rečenice koje sadrže uvjet iz prošlosti te svladati vještinu izricanja pogodbe, mogućnosti i želje zavisno složenim irealnim pogodbenim rečenicama. Studenti će analizirati pojmov e iz meteorologije i sigurnosti na brodu i zaštite na radu, kao i biti u mogućnosti izraziti i interpretirati osnovna upozorenja vezana za siguran rad i boravak na plovilu
Sadržaj

 

Upoznati studente s osnovnim pojmovima na njemačkom jeziku vezanim uz sigurnost na brodu te prepoznavati oznake upozorenja i opasnosti, kao i s osnovama meteorologije. Unaprijediti komunikacijske vještine studenata, usavršavajući primjenu dosad svladanih jezičnih struktura i uvodeći tvorbu irealnih pogodbenih rečenica.

 

Preporučena literatura
1. Skripte za Njemački jezik V.
2. Memento njemačkog jezika, Mentor Split, Split 2006
3. Medić, Medić, Bosner. NJEMAČKO-HRVATSKI I HRVATSKO-NJEMAČKI DŽEPNI RJEČNIK, Školska knjiga Zagreb 2010.

 

Dopunska literatura
1. Sakautzky, Geitmann, Wullekopf, Falke.: Brücken - und Wachdienst,Pro BUSINESS GmbH, Berlin, 2007
2. Kropp, Peters, Wand.: Leben und Lernen an Bord, Verlag für Wissenschaft und Kunst, Herne, 2012
3. Bark A.: SEGELFÜHRERSCHEIN, Verlag Delius Klasing + Co, 2000
4. Buscha A., Linthout G. Geschäftskommunikation. Max Hueber Verlag, Ismaning 2004
5. Helbig, Buscha; Übungsgrammatik Deutsch, LANGENSCHEIDT 2008

 

Način ocjenjivanja
- Preuzimanje