Najave

ToMS ušao u bazu WOS

Nije ovo prva vijest u Universitasu o časopisu Transactions on Maritime Science – ToMS, koji objavljuje Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu. Prvi broj časopisa objavljen je prije šest godina, a prije šest mjeseci je ušao u znanstvenu bazu Scopus. Prije mjesec dana ToMS je ušao u znanstvenu bazu Web of Science – WoS.

 

Časopis A-kategorije

Na temelju Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja, ovo je časopis A-kategorije. Nažalost, isti pravilnik p osebno v rednuje časopise izvan Republike Hrvatske, točnije strane časopise, jer propisuje da određeni broj radova u časopisima A-kategorije mora biti u časopisima iz inozemstva. Stoga se uredništvo časopisa i uprava Fakulteta pita bi li časopis bio kvalitetniji ako bi ga s adresom preselili u dislocirani ured u Neum, odnosno u Bosnu u Hercegovinu.

 

ToMS je znanstveni časopis u području pomorstva i tehnologije prometa. Kategorizacija nacionalne knjižnice mu daje broj 1848–3305 (ISSN) i 1848-3313 (ISSNe). Publicira se u tiskanom izdanju i elektroničkom dva puta godišnje. Web-adresa je www.toms.com.hr. Časopis ima trostruku recenziju međunarodnog karaktera (dvije domaće recenzije i jedna strana), eng. double blind, što znači da recenzenti ne mogu vidjeti ime autora, a autor ne zna koji su mu recenzenti. Obuhvaća područje pomorskog inženjerstva, ekologije, ribarstva, navigacije, pomorske elektrotehničke i informatičke tehnologije, brodostrojarstva, pomorskog prava i financija, menadžment pomorskih jahti i marina, tehnologije prometa, hidrografije te napredne tehnologije u pomorstvu.

 

Časopis je počeo izlaziti 2011. godine, uz uredničku podršku mr. sc. Ivice Kuzmanića, izv. prof. Pere Vidana, izv. prof. Igora Vujovića, doc. Joška Šode, izv. prof. Nikole Račića, podršku uprave i profesora Pomorskog fakulteta u Splitu i Sveučilišta u Splitu. Mentorsku podršku dali su prof. Matko Marušić i prof. Ana Marušić s Medicinskog fakulteta u Splitu, tad još urednici Croatian Medical Journala – CMJ, koji su otvorili put časopisu u Udruženje urednika znanstvenih časopisa Europe te dali neprocjenjive savjete zahvaljujući kojima je časopis relativno brzo profiliran u prepoznatljive časopise u tehničkim znanostima u referentnim znanstvenim bazama. Nekoliko brojeva kasnije, uredništvo se pojačava s izv. prof. Zvonimirom Lušićem i doc. Josipom Lorincom. Uz njih, doprinos su dali i neka zvučna europska urednička imena, poput Pippe Smart, te savjetnički odbor koji čine poznati znanstvenici od susjednih zemalja do Južne Afrike i SADa. Časopis pomažu regionalni urednici koji daju znanstveni i stručni doprinos objavljivanjem članaka iz njihove regije.

 

Indeksiran je u većinu svjetskih i domaćih relevantnih baza za svoje područje: Web of Science kroz ESCI (eng. Emerging Sources Citation Indeks) bazu, Scopus, Inspec, Hrčak, Copernicus, TRID, BMT, UB Braunscheiog i Google Scholar. Od 10. broja časopis je u Scopusu, a 10. i 11. broj su u WoS bazi. Uključivanjem u WoS i Scopus bazu postiže se veća vidljivost časopisa, koja se ogleda kroz veći broj članaka i podizanje kvalitete pri recenziji i izboru članaka za objavu.

 

Proces evaluacije u WoS ESCI trajao je godinu i pol dana. Iduća odluka o eventualnom unaprjeđenju časopisa trebala bi biti 2018. godine. WoS izdaje metriku, odnosno rang-ljestvicu odjeka časopisa na temelju godišnjeg izvješća JRC (eng. Journal Citation Reports).

 

Pojačana vidljivost

 

Baza ESCI je nova baza Claritive Analytic’s (prije poznat kao Tomson Reuters) koja se pojavila 2 015. godine. Spada u temeljne baze citiranja EoS platforme. Predstavlja prvi korak u indeksiranju za časopise koji žele biti indeksirani u jednu od tri baze indeksiranja WoS: SCIE, SSCI i AHCI. Karakteristika baze jest da časopis ne dobiva faktor odjeka (eng. Impact factor – IF), ali se računaju citati članaka objavljenih u časopisu. Također za ESCI indeksirane časopise računa se potpuna godišnja metrika, koja se dodjeljuje autorima članaka, kao što je h-indeks (metrika kojom se mjeri produktivnost i utjecaj citata pojedinog istraživača ili znanstvenika). Prednost ESCI baze je vidljivost i pojačavanje kvalitete časopisa.

 

Temeljni uvjeti za evaluaciju časopisa u WoS bazi su:

  • temeljni standardi izdavaštva (eng. Basic publishing standards) koje čine: recenziranje članaka, etički standardi izdavaštva, format izdavanja časopisa (s naglaskom na xml i pdf formatu), redovitost izlaženja, međunarodna pravila izdavaštva i engleski jezik,
  • časopis tematski mora biti nov, odnosno baviti se temama kakve dosad WoS nije imao,
  • međunarodna rasprostranjenost: gdje se gleda rasprostranjenost uredništva,
  • analiza citiranosti (eng. Citation Analytics).