Najave

Luka Vukić, mag. ing. obranio doktorat

Dana 31. svibnja 2019. godine, Luka Vukić, mag. ing. uspješno je obranio doktorsku disertaciju na temu

 

"UTJECAJ EKSTERNIH TROŠKOVA NA FORMIRANJE I KONSOLIDACIJU ROBNIH TOKOVA U SJEVERNOJADRANSKOM PODRUČJU"

 

na Pomorskom fakultetu u Rijeci.

 

Čestitamo u ime svih zaposlenika Pomorskog fakulteta u Splitu!

 

 vukic