Najave

Marko Katalinić, mag. ing. obranio doktorat

Dana 31. svibnja 2019. godine, Marko Katalinić, mag. ing. uspješno je obranio doktorsku disertaciju na temu

 

"MODELIRANJE VJETROVNIH VALOVA U JADRANSKOM MORU ZA PRIMJENE U BRODOGRADNJI I POMORSTVU"

 

na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu.

 

Čestitamo u ime svih zaposlenika Pomorskog fakulteta u Splitu!