Najave

Natječaj za mobilnost studenata u okviru Erasmus+ KA107 projekta - omotnica IPA Crna Gora

Objavljen je Natječaj za odlaznu mobilnost studenata u okviru Erasmus+ KA107 projekta (suradnja s partnerskim zemljama) prema univerzitetu Crne Gore za slijedeću akademsku godinu (2021./2022. - zimski ili ljetni semestar).

 

Dostupno je 5 mjesta u trajanju od 4 mjeseca po studentu.

Rok za prijavu je 15. ožujka 2021.

 

Detalji Natječaja su dostupni na stranicama Sveučilišta.