Najave

Natječaj za odlaznu mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa (KA107) Crna Gora

 

Sveučilište u Splitu dana 13. travnja 2022. raspisuje  Natječaj za odlaznu mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ KA107 programa, Suradnja s partnerskim zemljama, Ključna aktivnost 1 (KA107) - omotnica IPA-CRNA GORA

 

Rok za prijavu: 4.  svibnja 2022.

 

Mobilnost se može realizirati u zimskom ili ljetnom semestru akademske 2022./23. do zaključno s 15. srpnja  2023.

 

Detalji natječaja objavljeni su na stranicama Sveučilišta.