Najave

Tvrtke Spectec i Socius d.o.o. donirale softverski paket AMOS Business Suite Pomorskom fakultetu u Splitu

spectec socius white cb2016 85fb3

Upravljanje suvremenim brodovima i odobalnim pomorskim objektima postaje sve složenije i zahtjevnije. Stoga je njihovo održavanje, planiranje i upravljanje nemoguće bez pomoći najnovijih softverskih rješenja.

 

Jedno od takvih najboljih rješenja na tržištu i neophodan alat suvremenog pomorca je AMOS BS (Asset Management Operating System - Business Suite), razvijen od strane tvrtke SpecTec , koji je u svom 30-godišnjem postojanju postao neizostavni standard u pomorskom sektoru. AMOS BS podržava kontrolu provođenja i dokumentiranja planiranog i prediktivnog održavanja, upravljanja rezervnim dijelovima, upravljanja kvalitetom i sigunošću, praćenje brodova i odobalnih jedinica, upravljanje kadrovskim sustavom kao i satelitski transfer podataka brod-ured te je danas u uporabi u mnogim renomiranim brodarskim tvrtkama.

 

Imajući ovo u vidu, tvrtke Spectec d.o.o. i Socius d.o.o. su donirale softverski paket AMOS Business Suite s trajnom licencom Pomorskom fakultetu u Splitu kako bi studentima omogućile obrazovanje na najsuvremenijim računalnim programima za upravljanje brodovima i pomorskim odobalnim objektima. Ova vrijedna donacija je zbog cijene na tržištu do sada bila nedostupna studentima u obrazovanju. Tvrtke Socius d.o.o. i SpecTec su na ovaj način prepoznale potrebu sudjelovanja u edukaciji budućih hrvatskih pomorskih časnika.

 

Ovom prilikom, uprava Pomorskog fakulteta u Splitu, zahvaljuje se svojim donatorima uz obostrane želje za budućom zajedničkom suradnjom u podizanju kvalitete obrazovanja naših pomoraca i unaprijeđenju softverskih rješenja za tehničko kadrovskim upravljanjem brodovima i pomorskim odobalnim objektima.

Dekan

                                                                                  Izv. prof. dr. sc. Nikola Račić

 

 

SpecTec and Socius Ltd. donated AMOS Business Suite software to Faculty of Maritime Studies in Split, Croatia

 

Managing a modern marine and offshore vessels is recently becoming more complex and demanding. Therefore, their maintenance, planning and managing became almost impossible without the help of the sophisticated software tools.

 

One of the best software solution on the market, by all means is AMOS BS (Asset Management Operating System Business Suite); vital solution for the modern seafarer; developed by SpecTec Group. In its 30+ years of existence, it has become an irreplaceable standard in the maritime industry. AMOS BS supports control of Operations and Documentation in Planned and Predictive Maintenance, Spare parts and Stock control, Purchasing, Quality and Safety Management, Personnel management, and satellite data transfers. Nowadays it is used by many key players in the ship management industry.

 

SpecTec and Socius have decided to donate AMOS BS with permanent license to the Faculty of Maritime Studies in Split, Croatia, to ensure the best education for the students, with the most contemporary software solution to manage ships and offshore maritime objects. This valuable donation was not affordable so far for the students in its education.

SpecTec and Socius have recognized the necessity of AMOS appliance in educating future Croatian maritime officers.

 

By this occasion, Management of Faculty of Maritime Studies in Split, would like to thank to donors with strong wishes for future collaboration in improving the quality of education of our seafarers.

 

Dean

Nikola Račić, Ph.D., Associated Professor