Najave

Natječaj za studente-demonstratore

Raspisuje se natječaj za izbor studenata-demonstratora za ljetni zimskiak. god. 2017./18.

Rok za prijavu je 8 dana od objavljivanja natječaja na web stranicama Fakulteta.

Prijave se podnose u sobi 313 od 8:00 do 12:00 sati.