Najave

Odluka Povjerenstva o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja/podučavanja u okviru Erasmus+ programa za ak. god. 2018./2019.

Odluka o rang listi se nalazi u privitku ove obavijesti.