Najave

Projekt Internacionalizacije studijskih programa morskog ribarstva I vojnog pomorstva

Pomorski fakultet u Splitu - Studij vojnog pomorstva je zajedno sa Sveučilišnim odjelom za studije mora, Filozofskim fakultetom I Sveučilišnom knjižnicom dobilo projekt Internacionalizacije studijskih programa Morskog ribarstva i Vojnog pomorstva.

 

U sklopu projekta predviđen je razvoj kolegija i nastavnih materijala na engleskom jeziku te jačanje kapaciteta nastavnika koji će nastavu izvoditi na engleskom jeziku.

 

Projekt predviđa i uključivanje domaćih i stranih vojnih stručnjaka te suradnju sa vojnom pomorskom akademijom Polish Naval Academy iz Gdynie u Poljskoj.

 

Trajanje projekta je tri godine te su za izvođenje projekta odobrena odgovarajuća financijska sredstva.