Najave

Ponovljeni natječaj za izbor studenata-demonstratora

Nakon prikupljenih zahtjeva i objavljenog rezultata prethodnog natječaja, raspisuje se ponovljeni natječaj za dopunu nepopunjenih mjesta iz kolegija navedenih u dokumentu.

Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na web stranici Fakulteta, a prijave se podnose na protokol (Soba 313 od 8:00 do 15:00 sati).