Najave

Odluka o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja/podučavanja u okviru Erasmus+ programa u ljetnom semestru AG 2018./2019.

Više informacija u dokumentu u privitku.