Najave

Rang lista kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja/podučavanja u okviru Erasmus+ programa

Donesena je Odluka o rang listi kandidata za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa u ljetnom semestru akademske godine 2018./2019.

 

Više detalja pronađite u dokumentu u privitku.