Najave

Ponovljeni natječaj za izbor studenata-demonstratora

Nakon prikupljenih zahtjeva i objavljenog rezultata prethodnog Natječaja, raspisuje se ponovljeni Natječaj za dopunu nepopunjenih mjesta iz kolegija navedenih u dokumentu.

Prilikom prijave molimo koristite Obrazac u privitku. Rok za prijavu je 8 dana od dana objavljivanja na web stranici Fakulteta, a prijave se podnose na protokol (Soba 313 od 8:00 do 15:00 sati).