Najave

Odluka o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja/podučavanja u okviru Erasmus+ programa u ljetnom semestru u ak. god. 2018./2019. (IV. krug)

Odluka se nalazi u prilogu ove obavijesti.