Najave

Izmjena Pravilnika o ostvarivanju i načinu korištenja namjenskih i vlastitih prihoda

 

Fakultetsko vijeće Pomorskog fakulteta donijelo je na svojoj 5. sjednici Odluku o izmjeni Pravilnika o ostvarivanju i načinu korištenja namjenskih i vlastitih prihoda.

 

Odluku o izmjeni i Pravilnik možete pronaći u kategoriji Statut i opći akti.