Najave

Predstavnici Fakulteta sudjelovali na prvom partnerskom sastanku projekta Medusa

16. i 17. svibnja 2019. godine u Rijeci održan je prvi partnerski sastanak te prva radionica za izradu standarda kvalifikacija i ishoda učenja projekta Pomorski obrazovni standard u brodarstvu i brodskom menadžmentu – MEDUSA.


medusa f23d4

Projekt traje 30 mjeseci, a prijavljen je i odobren u okviru instrumenta Poziv na dostavu projektnih prijedloga UP.03.1.1.03. „Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja".

 

Korisnik projekta je Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u partnerstvu s devet partnera uključujući dvije visokoobrazovne institucije; Sveučilište u Splitu Pomorski fakultet, Sveučilište u Zadru Pomorski odjel, kao i partnere: Udruga pomorskih agenata Hrvatske, Zorović d.o.o., Seaquest Shipmanagement d.o.o., Panalpina Croatia d.o.o., Burreau Veritas d.o.o., Brodogradilište Viktor Lenac d.d. te Jadrolinija, društvo za linijski pomorski prijevoz putnika i tereta.


Cilj projekta je prilagoditi obrazovnu ponudu suvremenim potrebama tržišta rada u domeni pomorstva kroz razvoj jednog novog i unapređenje pet diplomskih studijskih programa od čega su dva programa na Pomorskom fakultetu u Splitu: Pomorska nautika i Brodostrojarstvo.


Unaprijeđeni studijski programi bit će utemeljeni na standardima zanimanja i standardima cjelovitih kvalifikacija sukladno načelima HKO, unaprijedit će se postupci osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja sukladno ESG smjernicama te unaprijediti nastavna djelatnosti u visokom obrazovanju u širem kontekstu, kako bi se dugoročno osiguralo kvalitetno, učinkovito i inovativno visoko obrazovanje.