Najave

Obavijest o radnom vremenu referade od 22. do 24. srpnja 2019.

Odlukom dekana, radi izdavanja potvrda potrebnih studentima za prijavu na natječaj za smještaj u Studentskom domu, referada Fakulteta će raditi od 22. do 24. srpnja 2019. godine od 8:00 do 13:00 sati.

 

Dekan

izv. prof. dr. sc. Pero Vidan