Najave

Odluka o roku za upis u više godine studija (preddiplomskog/diplomskog) u a.g. 2019./2020.

Odluka se nalazi u privitku ove obavijesti.