Najave

Obavijest o početku edukacije o pripremi i provedbi EU projekata

Obuka znanstveno-nastavnog osoblja koje je iskazalo interes za pripremu i provedbu projekata financiranih iz programa i fondova EU, počinje u utorak, 19. studenog 2019. u 12.10 u učionici broj 501.


Tema prvog dijela edukacije: ''Od projektne ideje do realizacije'', obrađivat će se u trajanju od dva sata (2x45 minuta) uz kratku pauzu. Sadržaj će obuhvatiti razvoj i pripremu projekta, upoznavanje s projektnom terminologijom i projektnim ciklusom.