Najave

Natječaj za dodjelu stipendije Sveučilišta u Splitu za 2019./2020.

Sveučilište u Splitu raspisuje Natječaj za dodjelu 133 stipendije studentima Sveučilišta za akademsku godinu 2019./2020.

 

Stipendije se dodjeljuju za razdoblje od 1. listopada 2019. do 30. rujna 2020. godine. Prijave na natječaj podnose se od dana objave Natječaja do zaključno 24. siječnja 2019. godine - osobno ili preporučenom poštom, na adresu Sveučilišta.

 

Više informacija o Natječaju te dokumentaciju potrebnu za prijavu možete pronaći u slijedećim privitcima:

  1. Natječaj za dodjelu stipendija u akademskoj godini 2019./2020.
  2. Pravilnik o dodjeli stipendija u akademskoj godini 2019./2020.
  3. Izjava - Obrazac S
  4. Prijava i Potvrda (Kategorija 1) - Obrazac K1
  5. Prijava i Potvrda (Kategorija 2) - Obrazac K2
  6. Privola - Obrazac P