Najave

Natječaj za studente-demonstratore

Raspisuje se natječaj za izbor studenata-demonstratora za ljetni semestar ak. god. 2019./2020.

Rok za prijavu je 8 dana od objavljivanja natječaja na web stranicama Fakulteta.

Prijave se podnose u sobi 313 od 8:00 do 15:00 sati.