Najave

Obustava nastave na Fakultetu

Od 16. ožujka do 27. ožujka 2020. neće se odvijati redovita ni nastava na Posebnom programu obrazovanja na Pomorskom fakultetu u Splitu. Nastavnici će biti na usluzi studentima prema rasporedu (prethodnoj najavi i dogovoru) za konzultacije.

 

Nastava će se organizirati na daljinu.

 

Dekan            

prof. dr. sc. Pero Vidan