Najave

Obavijest za sve studente i nastavnike

Obavještavaju se svi studenti i nastavnici da se, uz platforme za e-učenje i nastavu na daljinu (Moodle,Merlin) treba redovno konzultirati repozitorij audio i video materijala, dostupan na poveznici SADAŠNJI STUDENTI / NASTAVA NA DALJINU. Za pristup repozitoriju potrebno je prethodno obaviti prijavu na INTRANET Fakulteta.