Najave

Preporuka HZJZ na nastavu na sveučilištima s obzirom na epidemiju Covid-19

U privitku se nalaze Preporuke za preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku nastavu na sveučilištima s obzirom na epidemiju Covid-19.