Najave

Natječaj za upis studenata u I godinu poslijediplomskog sveučilišnog studija "Tehnologije u pomorstvu"

Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet objavljuje Natječaj za upis studenata u I. godinu poslijediplomskoga sveučilišnog studija „Tehnologije u pomorstvu"
u akademskoj godini 2020./2021.

 

Natječaj je dostupan na hrvatskom i engleskom jeziku, a detalje pronađite u dokumentima u privitku.