Najave

Odluka o plaćanju participacije i produženju roka za upis studenata

Redoviti studenti ne plaćaju participaciju u akademskoj godini 2020./2021. god. ako su u predhodnoj akademskoj godini upisali 60 ECTS bodova, a nisu položili samo jedan ispit. Studenti koji su uplatili participaciju, a ostvaruju pravo na povrat temeljem ove Odluke, isti mogu zatražiti pisanim putem od dana 15. listopada 2020.

 

Također, produžuje se rok za upis studenata u akademskoj godini 2020./2021. do 30. rujna 2020.

 

Detalji u dokumentu u privitku.