Najave

Pokretanje postupka za izbor dekana za naredno trogodišnje razdoblje

Temeljem članka 28. i 29. Statuta Pomorskog fakulteta u Splitu, Fakultetsko vijeće je na 37. sjednici održanoj 19. siječnja 2021. donijelo

 

ODLUKU O POKRETANJU POSTUPKA ZA IZBOR DEKANA ZA TROGODIŠNJE MANDATNO RAZDOBLJE u akademskim godinama 2021./2022., 2022./2023. i 2023./2024.

 

Više detalja pronađite u dokumentu u privitku.