Najave

Produženi rokovi za upis u više godine studija na diplomskom i preddiplomskom studiju

Temeljem članka 27. Statuta, dekan Fakulteta prof. dr. sc. Pero Vidan, na prijedlog prodekana za nastavu doc. dr. sc. Zdeslava Jurića, donio je odluku o produženju roka za upis u više godine studija na diplomskom i preddiplomskom studiju do 1. listopada 2021. godine (petak).

 

Odluka se nalazi u privitku ove obavijesti.