Najave

Rang lista za Erasmus+ mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja

Povjerenstvo za rangiranje kandidata donijelo je odluke o rang listama za mobilnost osoblja na temelju Erasmus+ natječaja.

Odluke se nalaze u dokumentima u privitku.