Najave

Odluka o uvjetima upisa u višu godinu na preddiplomskom i diplomskom studiju u AG 2022./2023.

Odluka se nalazi u privitku ove obavijesti.