Najave

Rezultati razredbenog postupka kandidata za upis u I. godinu studija (za pristupnike koji su navršili 24 godine) u a.g. 2022./2023.

Rezultat razredbenog postupka i rang lista se nalaze u prilogu ove obavijesti.