Najave

Informacije o prijavama i upisima u prvu godinu preddiplomskih studija

Upisi svih pristupnika (kategorija „A" i kategorija „B") koji su ostvarili pravo upisa unutar upisne kvote u I. godinu preddiplomskih studija obavljat će se putem web aplikacije na slijedećem linku:

 

https://upisi.pfst.hr/online/brucosi/

 

dana 20. srpnja (srijeda) i 21. srpnja (četvrtak) 2022. godine od 8:00 do 15:00 sati.

 

Račun s uplatnicom za plaćanje upisnine bit će pristupnicima dostavljen u utorak, 19. srpnja na adresu elektroničke pošte s kojom se kandidat/kandidatkinja prijavio/la u sustav državne mature.

 

Nakon izvršene uplate upisnine (400,00 HRK) pristupnici trebaju obaviti on-line prijavu (popuniti tražene podatke i priložiti dokumente). Dokumentaciju je poželjno pripremiti unaprijed u formatima PDF, JPG ili PNG.

 

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS:

  1. izvornik (original) rodnog lista ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e-Građani
  2. jedna fotografija (veličina 35mm x 45 mm)
  3. preslik važeće osobne iskaznice (ne treba je ovjeravati). Ako pristupnik nema važeću osobnu iskaznicu treba priložiti potvrdu o prebivalištu
  4. dokaz o uplati troškova upisa na studij „upisnina" u iznosu od 400,00 kn., (upisninu plaćaju redoviti i izvanredni studenti)
  5. za sve studije osim studija Pomorski menadžment liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za studij pomorstva ili Svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti člana posade broda, brodica i jahti RH.

 

Pristupnici koji plaćaju školarinu (redoviti studenti koji u akademskoj godini 2022./2023. drugi put upisuju I godinu studija i izvanredni studenti) na adresu elektroničke pošte s kojom se kandidat/kandidatkinja prijavio/la u sustav državne mature dobit će račun s uplatnicom za plaćanje školarine (8.000,00 HRK).

 

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa u ljetnom roku, a ne upotpune prijavu do isteka termina za upis, gube pravo upisa.