Najave

Rezultati razredbenog postupka za upis na diplomski studij u a.g. 2022./2023.

Rezultati razredbenog postupka nalaze na linkovima ispod:

 

  1. Pomorska nautika - PN
  2. Brodostrojarstvo - BS
  3. Pomorske elektrotehničke i informatičke tehnologije - PEIT
  4. Pomorski menadžment - PM

 

Svi kandidati iznad crvene linije su ostvarili pravo upisa.