Najave

Filesender - slanje velikih datoteka

FileSender je web usluga koja korisnicima u sustavu znanosti i visokog obrazovanja omogućava jednostavno i sigurno slanje velikih datoteka. Korisnici pristupaju usluzi uporabom svog identiteta u sustavu AAI@EduHr. Korisnici koji se nalaze izvan federacije AAI@EduHr mogu uslugu koristiti preuzimanjem vaučera poslanog od strane autenticiranog korisnika.

 

Usluga je zasnovana na projektu FileSender (http://www.filesender.org).

 

Navedena usluga pruža se za razmjenu velikih datoteka u raznim slučajevima kada slanje datoteka nije moguće ili prikladno korištenjem uobičajenih alata za slanje podataka kao što je elektronička pošta.

 

Budući da usluga poslane datoteke smješta privremeno, odnosno briše ih nakon određenog vremena, usluga nije namijenjena za razmjenu datoteka koje trebaju biti trajno dostupne.

 

Trenutna ograničenja pri korištenju usluge su:

  1. veličina pojedine datoteke koju korisnik može poslati je 20 GB (putem preglednika Chrome,Internet Explorer 10 i Firefox, u ostalima je ograničenje 2 GB)
  2. pohrana pojedine datoteke vremenski je ograničena na najviše 5 dana
  3. poruku o dostupnosti datoteke moguće je poslati na najviše 10 primatelja

 

O korištenju usluge detaljnije možete pročitati na web stranici Srca.

 

Usluzi možete pristupiti na stranici http://filesender.srce.hr.