Najave

Popis gospodarskih subjekata s kojima Pomorski fakultet u Splitu ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

 

Temeljem članka 80. st. 2. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet kao javni naručitelj objavljuje

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA

 s kojima Pomorski fakultet u Splitu, sukladno odredbama čl.75. do čl.83. Zakona o javnoj nabavi, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja odabranom ponuditelju):

  1. CANNA d.o.o. Rendićeva 2, Split, OIB: 71115963463
  2. CAROLUS obrt za usluge prevođenja, Starčićeva 24d, Split, OIB: 76550751388
  3. ARHITEKTONSKI URED A1.bk. j.d.o.o., Bijankinijeva 8, Split, OIB: 96011074053
  4. NUMEA d.o.o., 4. Gardijske brigade 28, Split, OIB: 87261959036
  5. CVJETKO d.o.o., Put Dragovoda 21, Split, OIB: 22817303312
  6. TERRA NATURA d.o.o., Put Tršćenice 41, Split, OIB: 15446291723
  7. CLASSIS d.o.o., Rendićeva 18, Split, OIB: 20211978766
  8. RISING STAR j.d.o.o, Petra Kružića 52, Solin, OIB: 23325818962
  9. ADESSE d.o.o., Put Jakova Rotonda 5, Seget Donji, OIB: 83738766838
  10. GO4IT obrt, Put Jakova Rotonda 21, Seget Donji, OIB: 51225488313

 Datum objave: 16. ožujka 2021.

 

 

EOJN Registar ugovora

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Registar ugovora o jednostavnoj nabavi 2017.

 

Obrazac ZAHTJEVNICA

Naputak za postupanje prilikom nabave roba i usluga (PDF)

Uputa o provedbi odredbi čl. 75. do čl. 83. Zakona o javnoj nabavi (PDF)