Najave

Popis gospodarskih subjekata s kojima Pomorski fakultet u Splitu ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

 

Temeljem članka 80. st. 2. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet kao javni naručitelj objavljuje

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA

 s kojima Pomorski fakultet u Splitu, sukladno odredbama čl.75. do čl.83. Zakona o javnoj nabavi, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja odabranom ponuditelju):

  1. CANNA d.o.o. Rendićeva 2, Split, OIB: 71115963463
  2. POLIKLINIKA BADEM, Barakovićeva 5, Split, OIB: 64813037581
  3. CAROLUS obrt za usluge prevođenja, Starčićeva 24d, Split, OIB: 76550751388
  4. ARHITEKTONSKI URED A1.bk. j.d.o.o., Bijankinijeva 8, Split, OIB: 96011074053
  5. PIVČEVIĆ-DOBROTA d.o.o., četvrt Ribnjak b.b., Omiš, OIB: 71949588674
  6. LJEKARNA BLANKA PIVČEVIĆ DOBROTA, Ante Starčevića b.b.. Omiš, OIB: 73399740870
  7. SPECIJALISTIČKA PEDIJATRIJSKA ORDINACIJA dr. DENIS MLADINIĆ-VULIĆ, Doverska 2, Split, OIB: 93597858445
  8. NUMEA d.o.o., 4. Gardijske brigade 28, Split, OIB: 87261959036

 Datum objave: 1. studenog 2018.

 

 

EOJN Registar ugovora

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Registar ugovora o jednostavnoj nabavi 2017.

 

Obrazac ZAHTJEVNICA

Naputak za postupanje prilikom nabave roba i usluga (PDF)

Uputa o provedbi odredbi čl. 75. do čl. 83. Zakona o javnoj nabavi (PDF)