Najave

Popis gospodarskih subjekata s kojima Pomorski fakultet u Splitu ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

 

Temeljem članka 80. st. 2. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet kao javni naručitelj objavljuje

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA

 s kojima Pomorski fakultet u Splitu, sukladno odredbama čl.75. do čl.83. Zakona o javnoj nabavi, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja odabranom ponuditelju):

  1. CANNA d.o.o. Rendićeva 2, Split, OIB: 71115963463
  2. CAROLUS obrt za usluge prevođenja, Starčićeva 24d, Split, OIB: 76550751388
  3. ARHITEKTONSKI URED A1.bk. j.d.o.o., Bijankinijeva 8, Split, OIB: 96011074053
  4. NUMEA d.o.o., 4. Gardijske brigade 28, Split, OIB: 87261959036
  5. MIP EDUKA obrt za usluge, Tijardovićeva 20, Split, OIB: 64426444512

 Datum objave: 1. studenog 2019.

 

 

EOJN Registar ugovora

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Registar ugovora o jednostavnoj nabavi 2017.

 

Obrazac ZAHTJEVNICA

Naputak za postupanje prilikom nabave roba i usluga (PDF)

Uputa o provedbi odredbi čl. 75. do čl. 83. Zakona o javnoj nabavi (PDF)