Najave

Postupci jednostavne nabave

Poziv na dostavu ponude za nabavu usluga tjelesne zaštite osoba i imovine (zaštitarske usluge) Z3F

  1. Poziv na dostavu ponude
  2. Zapisnik o otvaranju ponuda
  3. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
  4. Odluka o odabiru

 

Objavljeno: 4. prosinca 2019.