Najave

Prethodno savjetovanje - Izvođenje radova na izgradnji Planetarija (2018.)

Sukladno članku 198., stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj Pomorski fakultet u Splitu, prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti radova na dovršetku izgradnje Planetarija, stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima sljedeće dokumente:

 

  1. Dokumentacija o nabavi
  2. Nacrti
  3. Troškovnici
  4. Prijedlog ugovora o građenju s posebnim uvjetima

 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će od 31.12.2018. do 8.1.2019.

 

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti komentare, prijedloge, mišljenja i sl. mogu dostaviti elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH zaključno do 8. siječnja 2019.

 

Po isteku gore navedenog roka naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima.

Objavljeno: 31.12.2018.

 

 

Izvješće o prethodnom savjetovanju [PDF]

Objavljeno: 14.1.2019.