Najave

Dokumenti kvalitete

Međunarodni standardi

 1. ESG Standardi i smjernice za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja

 2. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area

   

  Ideja na europskoj razini je da se u Europskom prostoru visokog obrazovanja (EHEA-European Higher Education Area) primjenjuju jednaki standardi i pravila za osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja te se u tu svrhu od strane nadležnih udruga izdaju važni dokumenti.

 3. ISO 9001:2008

Nacionalna razina osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja

Institucionalna razina osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja

Pravilnici

 1. Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Splitu

 2. Pravilnik o unutarnjoj periodičnoj prosudbi sustavu osiguravanja kvalitete na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Splitu

 3. Pravilnik o postupku vrednovanja kvalitete nastavnika i nastave od strane studenata

Priručnici

 1. Priručnik sustava upravljanja kvalitetom (ISO:9001)

 2. Priručnik o osiguravanju kvalitete (SOK)