Najave

Sastav Radne skupine za praćenje ishoda učenja na preddiplomskim studijima

 

Odlukom 147. Fakultetskog vijeća od 30. listopada 2018. imenuje se Radna skupina za praćenje ishoda učenja na preddiplomskoj razini u sastavu:

  1. doc. dr. sc. Zdeslav Jurić, prodekan za nastavu i predsjednik Radne skupine
  2. Vukić Mate, mag. ing. (za Pomorsku nautiku)
  3. Dušan Vukojević, dipl. ing. (za Brodostrojarstvo)
  4. Mario Ćaleta, dipl. ing. elec. (za Pomorske elektrotehničke i informacijske tehnologije)
  5. mr. sc. Srđan Gjurković, dipl. oec. (za Pomorski menadžment)
  6. Bruna Bacelja, mag. ing. pom. prometa (za Pomorske tehnologije jahta i marina)

 

Odluka Fakultetskog vijeća o imenovanju Radne skupine za praćenje ishoda učenja na preddiplomskoj razini