NAJAVE

Zrinka Budić
Asistent


KONTAKT

E-mail
zbudic@pfst.hr
Zavod / služba
Katedra za pomorske tehnologije jahta i marina

Nema pripadajućih kolegija.